ไอเทม | Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่

Blessed Tome I

Blessed Tome I Blessed Tome I
ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 2500 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบ เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 1
หีบ เมซา หายาก-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ เมซา หายาก-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
หีบ เทพนิยาย เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ เทพนิยาย เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 2
หีบ เทพนิยาย เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ เทพนิยาย เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 1
หีบลาวา I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบลาวา I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 2
หีบลาวา I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบลาวา I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 3
หีบลาวาหายาก I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบลาวาหายาก I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 3
หีบลาวาหายาก I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบลาวาหายาก I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 4
หีบลาวาเทพนิยาย I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 3 30%
หีบลาวาเทพนิยาย I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 4 30%
หีบลาวาเทพนิยาย I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 1 30%
หีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายากหีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายาก 1 8%
หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค 1
หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค 2
Gala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างGala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
Sentinel Seal Chest - ได้รับไอเทมแบบสุ่มSentinel Seal Chest - ได้รับไอเทมแบบสุ่ม 6
PraiserPraiser's Pack - รับรางวัลแบบสุ่ม 1
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
3 1110รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 6 ภารกิจ Might / 550005 < 10000000
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 3 เวลา
เข้าร่วมดันเจี้ยนทีม 1 ครั้ง
3 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 3 เวลา
เพิ่ม สกิลฮีโร่ ถึง Lv 4
7 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 3 เวลา
อัพฮีโร่ถึง Lv 90
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 5 เวลา
มี Might ถึง 6000
20 100%