ไอเทม | วิวัฒนาการอัักษรโรมัน - ใช้สำหรับการวิวัฒนาการฮีโร่

วิวัฒนาการอัักษรโรมัน

วิวัฒนาการอัักษรโรมัน วิวัฒนาการอัักษรโรมัน
ใช้สำหรับการวิวัฒนาการฮีโร่
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Divine HammerDivine Hammer 1
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 1000การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ