ไอเทม | การ์ดสนามรบ - เพิ่มจำนวน เข้าสนามรบพิศวง 1 ครั้ง

การ์ดสนามรบ

การ์ดสนามรบ การ์ดสนามรบ
เพิ่มจำนวน เข้าสนามรบพิศวง 1 ครั้ง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า