ไอเทม | แพค หินดาบเขียว III - ได้รับ %d หินดาบเขียว

แพค หินดาบเขียว III

แพค หินดาบเขียว III แพค หินดาบเขียว III
ได้รับ 200 หินดาบเขียว
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 5760 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบ เทพนิยาย เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ เทพนิยาย เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 2 30%
หีบ เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 1
หีบ เมซา หายาก-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ เมซา หายาก-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
หีบ เทพนิยาย เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ เทพนิยาย เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 2 50%
หีบลาวา III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบลาวา III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 4 50%
หีบลาวาหายาก III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบลาวาหายาก III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 5 50%
หีบลาวาเทพนิยาย III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 7 50%
หีบลาวา IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบลาวา IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 2 23%
หีบลาวาหายาก IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบลาวาหายาก IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 3 80%
หีบลาวาเทพนิยาย IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 4 50%
หีบนำโชค I - รับรางวัลแบบสุ่มหีบนำโชค I - รับรางวัลแบบสุ่ม 1 14.2%
หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2 6%
หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
Gala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างGala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
PraiserPraiser's Pack - รับรางวัลแบบสุ่ม 1
Divine HammerDivine Hammer 1
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 900รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
Heroes Trial L3Unknown - Unknown 1 19.5%
Heroes Trial L3เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า 1 19.5%
Heroes Trial L3มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตาย 1 19.5%
Heroes Trial L3Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด 1 19.5%
Heroes Trial L3เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทอง 1 19.5%
Heroes Trial L3Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Atlanticore 1 19.5%
Heroes Trial L3Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ 1 19.5%
Heroes Trial L3กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพ 1 19.5%
Heroes Trial L3Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Immortep 1 19.5%
Heroes Trial L3Paladin - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดิน 1 19.5%
Heroes Trial L3นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจา 1 19.5%
Heroes Trial L3Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Succubus 1 19.5%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 2