ไอเทม | การ์ดทีม HBM - เพิ่มโอกาสเข้า HBM 1 ครั้ง

การ์ดทีม HBM

การ์ดทีม HBM การ์ดทีม HBM
เพิ่มโอกาสเข้า HBM 1 ครั้ง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
PraiserPraiser's Pack - รับรางวัลแบบสุ่ม 1
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 5660รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III