ไอเทม | การ์ดความแข็งแกร่ง - ฟื้นคืน %d ความแข็งแกร่ง

การ์ดความแข็งแกร่ง

การ์ดความแข็งแกร่ง การ์ดความแข็งแกร่ง
ฟื้นคืน 40 ความแข็งแกร่ง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 3950รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III