ไอเทม | ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-IV (ตัน) - รับ %d EXP ดินแดนอันสาบสูญ

ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-IV (ตัน)

ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-IV (ตัน) ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-IV (ตัน)
รับ 20000 EXP ดินแดนอันสาบสูญ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 ดาว