ไอเทม | ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-III (จำนวนมาก) - รับ %d EXP ดินแดนอันสาบสูญ

ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-III (จำนวนมาก)

ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-III (จำนวนมาก) ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-III (จำนวนมาก)
รับ 5000 EXP ดินแดนอันสาบสูญ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 250 ดาว