ไอเทม | ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-II (จำนวนปานกลาง) - รับ %d EXP ดินแดนอันสาบสูญ

ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-II (จำนวนปานกลาง)

ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-II (จำนวนปานกลาง) ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-II (จำนวนปานกลาง)
รับ 1000 EXP ดินแดนอันสาบสูญ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50 ดาว