ไอเทม | ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-I (จำนวนน้อย) - รับ %d EXP ดินแดนอันสาบสูญ

ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-I (จำนวนน้อย)

ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-I (จำนวนน้อย) ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-I (จำนวนน้อย)
รับ 200 EXP ดินแดนอันสาบสูญ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10 ดาว