ไอเทม | กล่องคริสตัลสีแดง S - รับ %d คริสตัลสีแดง

กล่องคริสตัลสีแดง S

กล่องคริสตัลสีแดง S กล่องคริสตัลสีแดง S
รับ 200 คริสตัลสีแดง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาค 1
หีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาค 2
Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆRift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 5
Rare Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างRare Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 6
Mythic Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายMythic Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 7
Legendary Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าLegendary Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 8
หีบ Wailing I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Wailing I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 7
หีบ Wailing I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Wailing I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 9
หีบ Wailing I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Wailing I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 10
หีบ Wailing I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Wailing I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 12
หีบ Wailing II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Wailing II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 9
หีบ Wailing II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Wailing II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 12
หีบ Wailing II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Wailing II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 13
หีบ Wailing II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Wailing II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 15
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 5040รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
พ่อค้าตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืด - ดินแดนอันสาบสูญ
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 2.29%
-2 50อัญมณี
พ่อค้าตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืด - ดินแดนอันสาบสูญ
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 1.14%
-2 50อัญมณี
Wretched Gorge 3 Wretched Gorge 3 3 35.68%
Wretched Gorge 4 Wretched Gorge 4 6 31.15%
Infernal Summit I Infernal Summit I 7 39.68%
Infernal Summit II Infernal Summit II 9 30.96%
Infernal Summit III Infernal Summit III 10 35.68%
Infernal Summit IV Infernal Summit IV 13 31.15%
Heroes Trial L8Unknown - Unknown 1 1.5%
Heroes Trial L8เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า 1 1.5%
Heroes Trial L8มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตาย 1 1.5%
Heroes Trial L8Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด 1 1.5%
Heroes Trial L8เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทอง 1 1.5%
Heroes Trial L8Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Atlanticore 1 1.5%
Heroes Trial L8Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ 1 1.5%
Heroes Trial L8กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพ 1 1.5%
Heroes Trial L8Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Immortep 1 1.5%
Heroes Trial L8Paladin - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดิน 1 1.5%
Heroes Trial L8นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจา 1 1.5%
Heroes Trial L8Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Succubus 1 1.5%