ไอเทม | แพค หินดาบเขียว II - ได้รับ %d หินดาบเขียว

แพค หินดาบเขียว II

แพค หินดาบเขียว II แพค หินดาบเขียว II
ได้รับ 50 หินดาบเขียว
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1600 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบ เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 3 50%
หีบ เมซา หายาก-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ เมซา หายาก-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 5 30%
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 250รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 3 เวลา
เข้าร่วมลีค
10 100%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 3