ไอเทม | กระเป๋าคริสตัลสีแดง L - รับ %d คริสตัลสีแดง

กระเป๋าคริสตัลสีแดง L

กระเป๋าคริสตัลสีแดง L กระเป๋าคริสตัลสีแดง L
รับ 50 คริสตัลสีแดง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 5000 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2 5%
หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
2 1260รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 4.76%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 2 0.95%
พ่อค้าตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืด - ดินแดนอันสาบสูญ
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 4.57%
-4 10อัญมณี
พ่อค้าตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืด - ดินแดนอันสาบสูญ
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 1.43%
-4 10อัญมณี
Wretched Gorge 1 Wretched Gorge 1 3 39.68%
Wretched Gorge 2 Wretched Gorge 2 6 30.96%