ไอเทม | กระเป๋าคริสตัลสีแดง L - รับ %d คริสตัลสีแดง

กระเป๋าคริสตัลสีแดง L

กระเป๋าคริสตัลสีแดง L กระเป๋าคริสตัลสีแดง L
Unknown
Unknow 9999
ขาย 5000 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 2 5%
ซื้อไอเทม (Unknown)ซื้อไอเทม (Unknown)
โอกาส - Unknow - 0%
2 1260Unknown
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 4.76%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 2 0.95%
พ่อค้าตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืด - ดินแดนอันสาบสูญ
โอกาส - Unknow - 4.57%
-4 10อัญมณี
พ่อค้าตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืด - ดินแดนอันสาบสูญ
โอกาส - Unknow - 1.43%
-4 10อัญมณี
Wretched Gorge 1 Wretched Gorge 1 1 39.68%
Wretched Gorge 2 Wretched Gorge 2 2 30.96%