ไอเทม | กระเป๋าคริสตัลสีแดง S - รับ %d คริสตัลสีแดง

กระเป๋าคริสตัลสีแดง S

กระเป๋าคริสตัลสีแดง S กระเป๋าคริสตัลสีแดง S
รับ 10 คริสตัลสีแดง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
4 250รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 9.52%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 2 1.9%