ไอเทม | กล่องคริสตัลสีฟ้า L - รับ %d คริสตัลสีฟ้า

กล่องคริสตัลสีฟ้า L

กล่องคริสตัลสีฟ้า L กล่องคริสตัลสีฟ้า L
รับ 100000 คริสตัลสีฟ้า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่ม 150
พ่อค้าตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืด - ดินแดนอันสาบสูญ
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 2.86%
1 1200000Gold