ไอเทม | กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L - รับ %d คริสตัลสีฟ้า

กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L

กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L
รับ 5000 คริสตัลสีฟ้า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 5 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2 6%
หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
2 1260รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 14 EXP: - 12
1 10%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 12
1 - 2 10%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 12
1 - 2 10%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 12
1 - 3 10%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 12
1 - 3 10%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 12
2 - 3 10%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 4.76%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 2 0.95%
พ่อค้าตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืด - ดินแดนอันสาบสูญ
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.57%
-4 50000Gold
พ่อค้าตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืด - ดินแดนอันสาบสูญ
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 2.86%
-4 50000Gold
Wretched Gorge 1 Wretched Gorge 1 3 39.68%
Wretched Gorge 2 Wretched Gorge 2 6 30.96%
หีบสีทอง
4 - 9
1 25%
หีบสีทอง
7 - 12
1 - 2 25%
หีบสีทอง
10 - 15
1 - 2 25%
หีบสีทอง
13 - 18
1 - 3 25%
หีบสีทอง
16 - 21
1 - 3 25%
หีบสีทอง
19 - 24
2 - 3 25%
หีบสีทอง
22 - 27
2 - 3 25%
หีบสีทอง
25 - 30
2 - 3 25%