ไอเทม | กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S - รับ %d คริสตัลสีฟ้า

กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S

กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S
รับ 1000 คริสตัลสีฟ้า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
4 250รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 14 EXP: - 12
1 10%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 12
1 - 2 10%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 12
1 - 2 10%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 12
1 - 3 10%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 12
1 - 3 10%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 12
2 - 3 10%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 1 - 6 EXP: - 6
1 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 10 EXP: - 6
1 - 2 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 6
2 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 6
2 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 6
2 - 3 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 6
2 - 3 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 6
2 - 3 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 6
2 - 3 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 10 EXP: - 9
1 - 2 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 7 - 14 EXP: - 9
2 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 9
2 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 9
2 - 3 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 9
2 - 3 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 9
2 - 3 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 9
3 40%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 9
3 40%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 9.52%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 2 1.9%
หีบสีบรอนซ์
1 - 6
1 25%
หีบสีบรอนซ์
4 - 9
1 - 2 25%
หีบสีบรอนซ์
7 - 12
1 - 2 25%
หีบสีบรอนซ์
10 - 15
1 - 3 25%
หีบสีบรอนซ์
13 - 18
1 - 3 25%
หีบสีบรอนซ์
16 - 21
2 - 3 25%
หีบสีบรอนซ์
19 - 24
2 - 3 25%
หีบสีบรอนซ์
22 - 27
2 - 3 25%
หีบสีบรอนซ์
25 - 30
3 25%
หีบสีเงิน
1 - 6
1 - 2 25%
หีบสีเงิน
4 - 9
1 - 3 25%
หีบสีเงิน
7 - 12
1 - 3 25%
หีบสีเงิน
10 - 15
1 - 4 25%
หีบสีเงิน
13 - 18
1 - 4 25%
หีบสีเงิน
16 - 21
2 - 4 25%
หีบสีเงิน
19 - 24
2 - 4 25%
หีบสีเงิน
22 - 27
2 - 4 25%
หีบสีเงิน
25 - 30
3 - 4 25%