ไอเทม | กุญแจสีทอง - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ

กุญแจสีทอง

กุญแจสีทอง กุญแจสีทอง
ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 3000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 1500รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 14 EXP: - 12
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 12
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 12
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 12
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 12
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 12
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 14 EXP: - 12
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 12
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 12
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 12
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 12
1 8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 12
1 8%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 2 0.48%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 2 0.95%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 1.43%
พ่อค้าตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืด - ดินแดนอันสาบสูญ
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 2.86%
1 1000000Gold