ไอเทม | กล่องอัญมณี - ได้รับ %d อัญมณี

กล่องอัญมณี

กล่องอัญมณี กล่องอัญมณี
ได้รับ 10 อัญมณี
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 250รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
Heroes Trial L7Unknown - Unknown 1 1.5%
Heroes Trial L7เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า 1 1.5%
Heroes Trial L7มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตาย 1 1.5%
Heroes Trial L7Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด 1 1.5%
Heroes Trial L7เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทอง 1 1.5%
Heroes Trial L7Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Atlanticore 1 1.5%
Heroes Trial L7Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ 1 1.5%
Heroes Trial L7กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพ 1 1.5%
Heroes Trial L7Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Immortep 1 1.5%
Heroes Trial L7Paladin - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดิน 1 1.5%
Heroes Trial L7นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจา 1 1.5%
Heroes Trial L7Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Succubus 1 1.5%