ไอเทม | แพจเกจอัญมณี - ได้รับ %d อัญมณี

แพจเกจอัญมณี

แพจเกจอัญมณี แพจเกจอัญมณี
ได้รับ 2 อัญมณี
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Gala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างGala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1