ไอเทม | Team Dungeon Card - เพิ่มโอกาสเข้า Team Dungeon 1 ครั้ง

Team Dungeon Card

Team Dungeon Card Team Dungeon Card
เพิ่มโอกาสเข้า Team Dungeon 1 ครั้ง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
PraiserPraiser's Pack - รับรางวัลแบบสุ่ม 1
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 7065รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
พิฆาต - ดันเจี้ยนพิฆาต-เคลียร์ 2 ดันเจี้ยน 1 120000 +Might