ไอเทม | Merit Pack I - คุณได้รับ%d Merits (เงิน)!

Merit Pack I

Merit Pack I Merit Pack I
คุณได้รับ1000 Merits (เงิน)!
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 300 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 4
8 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 5
6 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 6 - 10
4 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 11 - 20
2 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 51 - 100
3 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 101 - 200
1 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 201 - 1000
4 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 2001 - 4000
8 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 4001 - 8000
7 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 8001 - 15000
6 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 15001 - 30000
5 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 30001 - 60000
4 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 60001 - 120000
3 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 120001 - 250000
2 100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 250000 +
1 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 4 เวลา
เข้า Expedition สำเร็จ 1ครั้ง
1 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 4 เวลา
เข้า Expedition สำเร็จ 2ครั้ง
2 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 4 เวลา
เข้า Expedition สำเร็จ 3ครั้ง
3 100%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 1