ไอเทม | แพค Mana III - คุณได้รับ %d Mana!

แพค Mana III

แพค Mana III แพค Mana III
คุณได้รับ 300000 Mana!
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 200 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 675ของรางวัล: Merits