ไอเทม | แพค Mana II - คุณได้รับ %d Mana!

แพค Mana II

แพค Mana II แพค Mana II
คุณได้รับ 50000 Mana!
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 33 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
2 125ของรางวัล: Merits