ไอเทม | แพค Mana I - คุณได้รับ %d Mana!

แพค Mana I

แพค Mana I แพค Mana I
คุณได้รับ 10000 Mana!
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 7 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
แพคเกจ Newbie I - เปิดเพื่อรับ ดาว และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie I - เปิดเพื่อรับ ดาว และ ไอเทมอื่นๆ 50 100%
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
3 28รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III