ไอเทม | Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ %d สกิล EXP

Gelatinous Champion Essence

Gelatinous Champion Essence Gelatinous Champion Essence
ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 60 Shards

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือกการ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือก 1 20%
การ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือกการ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือก 1 20%
การ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือกการ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือก 2 20%
หีบ เมซา หายาก-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ เมซา หายาก-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
หีบ เทพนิยาย เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ เทพนิยาย เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 2 19.6%
หีบ เทพนิยาย เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ เทพนิยาย เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 1 19.6%
หีบ เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 1
หีบ เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 2
หีบ เมซา หายาก-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ เมซา หายาก-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 2
หีบ เมซา หายาก-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ เมซา หายาก-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 3
หีบ เทพนิยาย เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ เทพนิยาย เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 3 30%
หีบ เทพนิยาย เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ เทพนิยาย เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 4 30%
หีบลาวา II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบลาวา II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 4 100%
หีบลาวา II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบลาวา II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 5 100%
หีบลาวาหายาก II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบลาวาหายาก II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 5 70%
หีบลาวาหายาก II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบลาวาหายาก II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 6 70%
หีบลาวาเทพนิยาย II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 5 30%
หีบลาวาเทพนิยาย II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 6 30%
หีบลาวาเทพนิยาย II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 2 30%
หีบลาวา IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบลาวา IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 3 23%
หีบลาวา IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบลาวา IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 4 23%
หีบลาวาหายาก IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบลาวาหายาก IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 4 50%
หีบลาวาหายาก IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบลาวาหายาก IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 5 50%
หีบลาวาเทพนิยาย IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 5 40%
หีบลาวาเทพนิยาย IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 6 40%
แพคเกจ Newbie I - เปิดเพื่อรับ ดาว และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie I - เปิดเพื่อรับ ดาว และ ไอเทมอื่นๆ 4 100%
แพคเกจ Newbie IV - เปิดเพื่อรับ Slime Essences และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie IV - เปิดเพื่อรับ Slime Essences และ ไอเทมอื่นๆ 5 100%
แพคเกจ Newbie VI - เปิดเพื่อรับ ไข่สัตว์เลี้ยง และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie VI - เปิดเพื่อรับ ไข่สัตว์เลี้ยง และ ไอเทมอื่นๆ 10 100%
หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค 1
หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค 2
PraiserPraiser's Pack - รับรางวัลแบบสุ่ม 1
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 670รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 1 2 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 1 2 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 2 - 1 3 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 2 - 1 3 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 1 5 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 1 5 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 1 6 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 1 6 16.66%
บริจาค ทรัพยากร - การบริจาค จะต้องใช้จำนวนทอง 2 1 +Might
บริจาค ทรัพยากร - การบริจาค จะต้องใช้ จำนวน Mana 2 1 +Might
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 9 ภารกิจ Might / 1150001 < 45000
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 10 ภารกิจ Might / 1100001 < 100000
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 10 ภารกิจ Might / 1050001 < 10000000
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 2
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 3
100%
Heroes Trial L2Unknown - Unknown 1 19.5%
Heroes Trial L2เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า 1 19.5%
Heroes Trial L2มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตาย 1 19.5%
Heroes Trial L2Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด 1 19.5%
Heroes Trial L2เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทอง 1 19.5%
Heroes Trial L2Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Atlanticore 1 19.5%
Heroes Trial L2Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ 1 19.5%
Heroes Trial L2กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพ 1 19.5%
Heroes Trial L2Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Immortep 1 19.5%
Heroes Trial L2Paladin - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดิน 1 19.5%
Heroes Trial L2นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจา 1 19.5%
Heroes Trial L2Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Succubus 1 19.5%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 3 เวลา
เข้าร่วมดันเจี้ยนทีม 5 ครั้ง
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 3 เวลา
เพิ่ม สกิลฮีโร่ ถึง Lv 3
5 100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 3 เวลา
อัพฮีโร่ถึง Lv 80
5 100%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 2
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 1