ไอเทม | แพค ทอง II - คุณได้รับ %d ทอง!

แพค ทอง II

แพค ทอง II แพค ทอง II
คุณได้รับ 50000 ทอง!
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 33 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
2 125รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III