Help us on Patreon, please!

ไอเทม | แพค ทอง I - คุณได้รับ %d ทอง!

แพค ทอง I

แพค ทอง I แพค ทอง I
คุณได้รับ 10000 ทอง!
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 7 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
แพคเกจ Newbie I - เปิดเพื่อรับ ดาว และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie I - เปิดเพื่อรับ ดาว และ ไอเทมอื่นๆ 50 100%
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
3 28ของรางวัล: Merits
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 1 - 6 EXP: - 6
1 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 10 EXP: - 6
1 - 2 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 7 - 14 EXP: - 6
1 - 3 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 6
1 - 4 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 6
2 - 4 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 6
2 - 5 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 6
3 - 5 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 6
3 - 6 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 10 EXP: - 9
2 - 3 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 7 - 14 EXP: - 9
2 - 4 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 9
2 - 5 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 9
3 - 5 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 9
3 - 6 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 9
4 - 6 20%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 9
4 - 7 20%