ไอเทม | Monster Pass - ได้รับเพิ่ม 1 ทางเข้า ในเวฟ

Monster Pass

Monster Pass Monster Pass
ได้รับเพิ่ม 1 ทางเข้า ในเวฟ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบลาวา III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบลาวา III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 1 50%
หีบลาวาหายาก III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบลาวาหายาก III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1 90%
หีบลาวาเทพนิยาย III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 1 59%
หีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายากหีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายาก 2 20%
หีบนำโชค I - รับรางวัลแบบสุ่มหีบนำโชค I - รับรางวัลแบบสุ่ม 1 14.2%
แพคเกจ Newbie III - เปิดเพื่อรับ Immortep และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie III - เปิดเพื่อรับ Immortep และ ไอเทมอื่นๆ 2 100%
หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1
หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1
หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1
Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1
PraiserPraiser's Pack - รับรางวัลแบบสุ่ม 1
Divine HammerDivine Hammer 2
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 3500รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
พิฆาต - ดันเจี้ยนพิฆาต-เคลียร์ 3 ดันเจี้ยน 1 120000 +Might