ไอเทม | การ์ดสำหรับช่องฮีโร่ - ปลดล็อค 1 ช่อง Heroes Altar

การ์ดสำหรับช่องฮีโร่

การ์ดสำหรับช่องฮีโร่ การ์ดสำหรับช่องฮีโร่
ปลดล็อค 1 ช่อง Heroes Altar
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 16 Shards

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 250รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III