ไอเทม | การ์ด สำเร็จภารกิจ - เพิ่ม การสำเร็จภารกิจอัตโนมัติ เป็น 3 ครั้ง

การ์ด สำเร็จภารกิจ

การ์ด สำเร็จภารกิจ การ์ด สำเร็จภารกิจ
เพิ่ม การสำเร็จภารกิจอัตโนมัติ เป็น 3 ครั้ง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 300 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบ เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 1 50%
หีบ เมซา หายาก-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ เมซา หายาก-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1 70%
หีบ เทพนิยาย เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ เทพนิยาย เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 1 40%
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 700รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III