ไอเทม | การ์ด รีเฟรช ความสามารถ - รีเฟรช ความสามารถของฮีโร่ ฟรี 1 ครั้ง

การ์ด รีเฟรช ความสามารถ

การ์ด รีเฟรช ความสามารถ การ์ด รีเฟรช ความสามารถ
รีเฟรช ความสามารถของฮีโร่ ฟรี 1 ครั้ง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบ เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 1
หีบ เมซา หายาก-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ เมซา หายาก-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1 0.05%
หีบ เทพนิยาย เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ เทพนิยาย เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 1 0.1%
หีบลาวา III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบลาวา III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 1
หีบลาวาหายาก III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบลาวาหายาก III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1 10%
หีบลาวาเทพนิยาย III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 1 20%
หีบลาวา IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบลาวา IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 1 10%
หีบลาวาหายาก IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบลาวาหายาก IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1 0.5%
หีบลาวาเทพนิยาย IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 1 1%
หีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายากหีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายาก 1 15.4%
หีบนำโชค I - รับรางวัลแบบสุ่มหีบนำโชค I - รับรางวัลแบบสุ่ม 1 14.2%
แพคเกจ Newbie III - เปิดเพื่อรับ Immortep และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie III - เปิดเพื่อรับ Immortep และ ไอเทมอื่นๆ 2 100%
แพคเกจ Newbie V - เปิดเพื่อรับ Atlanticore และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie V - เปิดเพื่อรับ Atlanticore และ ไอเทมอื่นๆ 2 100%
แพคเกจ Newbie VII - เปิดเพื่อรับ การ์ดฮีโร่ในตำนาน และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie VII - เปิดเพื่อรับ การ์ดฮีโร่ในตำนาน และ ไอเทมอื่นๆ 2 100%
หีบปราสาท III - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท III - ให้รางวัลแบบสุ่ม 15
PraiserPraiser's Pack - รับรางวัลแบบสุ่ม 1
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 2%
1 300รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
Heroes Trial L17Unknown - Unknown 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 19.5%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 2