ไอเทม | Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ %d สกิล EXP

Crystal Ooze Essence

Crystal Ooze Essence Crystal Ooze Essence
ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 12 Shards

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือกการ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือก 2 80%
การ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือกการ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือก 3 80%
การ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือกการ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือก 4 80%
การ์ด Great Sage - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Great Sageการ์ด Great Sage - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Great Sage 5 100%
การ์ด พาลาดิน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดินการ์ด พาลาดิน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดิน 5 100%
การ์ด นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจาการ์ด นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจา 5 100%
การ์ด Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Succubusการ์ด Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Succubus 5 100%
การ์ด แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยนการ์ด แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยน 5 100%
การ์ด ดรูอิด - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิดการ์ด ดรูอิด - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด 10 100%
การ์ด เจ้าชายฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทองการ์ด เจ้าชายฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทอง 5 100%
การ์ด มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตายการ์ด มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตาย 5 100%
การ์ด Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Atlanticoreการ์ด Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Atlanticore 10 100%
การ์ด มนุษย์หิมะ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะการ์ด มนุษย์หิมะ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ 5 100%
การ์ด กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพการ์ด กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพ 5 100%
การ์ด Phantom Fighter - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Phantom Fighterการ์ด Phantom Fighter - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Phantom Fighter 5 100%
การ์ด Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Immortepการ์ด Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Immortep 5 100%
Master Monk - จ้างฮีโร่ชั้นสูง (Kungfu Master)Master Monk - จ้างฮีโร่ชั้นสูง (Kungfu Master) 2 100%
การ์ด Exorcist - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Exorcistการ์ด Exorcist - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Exorcist 5 100%
การ์ดปีกแห่งไฟ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ปีกแห่งไฟการ์ดปีกแห่งไฟ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ปีกแห่งไฟ 5 100%
การ์ด Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Minotaur Chieftainการ์ด Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Minotaur Chieftain 5 100%
หีบ เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 4 100%
หีบ เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 5 100%
หีบ เมซา หายาก-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ เมซา หายาก-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 6 70%
การ์ดอัศวินเมษ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน อัศวินเมษการ์ดอัศวินเมษ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน อัศวินเมษ 5 100%
การ์ดเคาท์แดรกคูล่า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เคาท์แดรกคูล่าการ์ดเคาท์แดรกคูล่า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เคาท์แดรกคูล่า 5 100%
การ์ด ยักษ์ Orksbane - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ยักษ์ Orksbaneการ์ด ยักษ์ Orksbane - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ยักษ์ Orksbane 5 100%
การ์ด ซานตาคลอส - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ซานตาคลอสการ์ด ซานตาคลอส - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ซานตาคลอส 5 100%
การ์ดอัศวินนักรบ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน อัศวินนักรบการ์ดอัศวินนักรบ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน อัศวินนักรบ 5 100%
การ์ดพริเซีย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พริเซียการ์ดพริเซีย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พริเซีย 5 100%
Gala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างGala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
2 135รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 5 ภารกิจ Might / 2100-4 < 15000
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 6 ภารกิจ Might / 2900-2 < 20000
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 7 ภารกิจ Might / 65002 < 25000
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 8 ภารกิจ Might / 240005 < 30000
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 2
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 3
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 4
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 5
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 6 - 10
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 11 - 20
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 51 - 100
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 101 - 200
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 201 - 1000
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 5
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 6 - 10
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 21 - 50
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 51 - 100
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 101 - 200
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 201 - 500
100%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 2