Help us on Patreon, please!

ไอเทม | Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ %d สกิล EXP

Crystal Ooze Essence

Crystal Ooze Essence Crystal Ooze Essence
ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 12 Shards

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือกการ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือก 2 80%
การ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือกการ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือก 3 80%
การ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือกการ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือก 4 80%
การ์ด Great Sage - จ้างฮีโร่ตำนาน Great Sageการ์ด Great Sage - จ้างฮีโร่ตำนาน Great Sage 5 100%
การ์ด พาลาดิน - จ้างฮีโร่ตำนาน พาลาดินการ์ด พาลาดิน - จ้างฮีโร่ตำนาน พาลาดิน 5 100%
การ์ด นินจา - จ้างฮีโร่ตำนาน นินจาการ์ด นินจา - จ้างฮีโร่ตำนาน นินจา 5 100%
การ์ด Succubus - จ้างฮีโร่ตำนาน Succubusการ์ด Succubus - จ้างฮีโร่ตำนาน Succubus 5 100%
การ์ด แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ตำนาน แชมเปี้ยนการ์ด แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ตำนาน แชมเปี้ยน 5 100%
การ์ด ดรูอิด - จ้างฮีโร่ตำนาน ดรูอิดการ์ด ดรูอิด - จ้างฮีโร่ตำนาน ดรูอิด 10 100%
การ์ด เจ้าชายฟักทอง - จ้างฮีโร่ตำนาน เจ้าชายฟักทองการ์ด เจ้าชายฟักทอง - จ้างฮีโร่ตำนาน เจ้าชายฟักทอง 5 100%
การ์ด มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ตำนาน มัจจุราชแห่งความตายการ์ด มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ตำนาน มัจจุราชแห่งความตาย 5 100%
การ์ด Atlanticore - จ้างฮีโร่ตำนาน Atlanticoreการ์ด Atlanticore - จ้างฮีโร่ตำนาน Atlanticore 10 100%
การ์ด มนุษย์หิมะ - จ้างฮีโร่ตำนาน มนุษย์หิมะการ์ด มนุษย์หิมะ - จ้างฮีโร่ตำนาน มนุษย์หิมะ 5 100%
การ์ด กามเทพ - จ้างฮีโร่ตำนาน กามเทพการ์ด กามเทพ - จ้างฮีโร่ตำนาน กามเทพ 5 100%
การ์ด Phantom Fighter - จ้างฮีโร่ตำนาน Phantom Fighterการ์ด Phantom Fighter - จ้างฮีโร่ตำนาน Phantom Fighter 5 100%
การ์ด Immortep - จ้างฮีโร่ตำนาน Immortepการ์ด Immortep - จ้างฮีโร่ตำนาน Immortep 5 100%
Master Monk - จ้างฮีโร่ชั้นสูง (Kungfu Master)Master Monk - จ้างฮีโร่ชั้นสูง (Kungfu Master) 2 100%
การ์ด Exorcist - จ้างฮีโร่ตำนาน Exorcist ฮีโร่การ์ด Exorcist - จ้างฮีโร่ตำนาน Exorcist ฮีโร่ 5 100%
การ์ดปีกแห่งไฟ - จ้างฮีโร่ตำนาน ปีกแห่งไฟการ์ดปีกแห่งไฟ - จ้างฮีโร่ตำนาน ปีกแห่งไฟ 5 100%
การ์ด Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ตำนาน Minotaur Chieftainการ์ด Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ตำนาน Minotaur Chieftain 5 100%
หีบ เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 4 100%
หีบ เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 5 100%
หีบ เมซา หายาก-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ เมซา หายาก-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 6 70%
การ์ดอัศวินเมษ - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน อัศวินเมษการ์ดอัศวินเมษ - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน อัศวินเมษ 5 100%
การ์ดเคาท์แดรกคูล่า - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน เคาท์แดรกคูล่าการ์ดเคาท์แดรกคูล่า - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน เคาท์แดรกคูล่า 5 100%
การ์ด ยักษ์ Orksbane - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ยักษ์ Orksbaneการ์ด ยักษ์ Orksbane - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ยักษ์ Orksbane 5 100%
การ์ด ซานตาคลอส - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ซานตาคลอสการ์ด ซานตาคลอส - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ซานตาคลอส 5 100%
การ์ดอัศวินนักรบ - จ้างฮีโร่ตำนาน, อัศวินนักรบการ์ดอัศวินนักรบ - จ้างฮีโร่ตำนาน, อัศวินนักรบ 5 100%
การ์ดพริเซีย - จ้างฮีโร่ตำนาน, พริเซียการ์ดพริเซีย - จ้างฮีโร่ตำนาน, พริเซีย 5 100%
Gala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างGala Gift - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
2 135ของรางวัล: Merits
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 1 3 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 1 3 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 2 3 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 2 3 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 3 4 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 3 4 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 4 4 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 4 4 16.66%
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 5 ภารกิจ Might / 2100-4 < 15000
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 6 ภารกิจ Might / 2900-2 < 20000
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 7 ภารกิจ Might / 65002 < 25000
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 8 ภารกิจ Might / 240005 < 30000
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 2
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 3
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 4
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 5
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 6 - 10
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 11 - 20
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 51 - 100
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 101 - 200
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 201 - 500
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 501 - 1000
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 5
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 6 - 10
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 21 - 50
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 51 - 100
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 101 - 200
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 201 - 500
100%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 2