ไอเทม | การ์ดเข้า Archdemon - เพิ่มโอกาสเข้าด่าน Archdemon 1 ครั้ง

การ์ดเข้า Archdemon

การ์ดเข้า Archdemon การ์ดเข้า Archdemon
เพิ่มโอกาสเข้าด่าน Archdemon 1 ครั้ง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 5000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 12500รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III