ไอเทม | การ์ดเข้า Ember Army - เพิ่มโอกาสเข้าด่าน Ember Army 1 ครั้ง

การ์ดเข้า Ember Army

การ์ดเข้า Ember Army การ์ดเข้า Ember Army
เพิ่มโอกาสเข้าด่าน Ember Army 1 ครั้ง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 5000 Gold