ไอเทม | เปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนชื่อของคุณ

เปลี่ยนชื่อ

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อ
เปลี่ยนชื่อของคุณ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 25000รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III