ไอเทม | การ์ดเข้าศึกจอมราชันย์ - เพิ่มจำนวนต่อสู้ในศึกจอมราชันย์ 1 ครั้ง

การ์ดเข้าศึกจอมราชันย์

การ์ดเข้าศึกจอมราชันย์ การ์ดเข้าศึกจอมราชันย์
เพิ่มจำนวนต่อสู้ในศึกจอมราชันย์ 1 ครั้ง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 3840รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III