ไอเทม | Slime Essence - ให้ 1 ฮีโร่ %d สกิล EXP

Slime Essence

Slime Essence Slime Essence
ให้ 1 ฮีโร่ 100 สกิล EXP
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 2 Shards

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
10 25รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 0 ภารกิจ Might / 30001 < 5000
กระดานภารกิจ - ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 4 ภารกิจ Might / 30001 < 10000
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 4
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 5
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 6 - 10
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 11 - 20
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 51 - 100
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 101 - 200
100%
Ember Armyรางวัล - Ember Army
อันดับ 201 - 1000
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 5
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 6 - 10
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 21 - 50
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 51 - 100
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 101 - 200
100%
Archdemonรางวัล - Archdemon
อันดับ 201 - 500
100%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 5 เวลา
มี Might ถึง 6000
100%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 5