ไอเทม - วัสดุุสิ้นเปลือง

โทรโข่ง

โทรโข่ง โทรโข่ง
ใช้สำหรับพูดคุยในช่องโลก
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 2000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 50อัญมณี