ไอเทม | Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny

Karmic Rock III

Karmic Rock III Karmic Rock III
ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Mana

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท III - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท III - ให้รางวัลแบบสุ่ม 10
หีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่ม 20
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 1600การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 1