ไอเทม | Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny

Karmic Rock II

Karmic Rock II Karmic Rock II
ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Mana

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่ม 20
หีบปราสาท III - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท III - ให้รางวัลแบบสุ่ม 30
PraiserPraiser's Pack - รับรางวัลแบบสุ่ม 1
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 700การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 1