ไอเทม | Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny

Karmic Rock I

Karmic Rock I Karmic Rock I
ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Mana

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท I - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท I - ให้รางวัลแบบสุ่ม 10
หีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่ม 30
Sentinel Seal Chest - ได้รับไอเทมแบบสุ่มSentinel Seal Chest - ได้รับไอเทมแบบสุ่ม 2
PraiserPraiser's Pack - รับรางวัลแบบสุ่ม 1
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 300การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 1 - 5 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 2 - 1 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 2 - 2 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 2 - 3 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 2 - 4 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 2 - 5 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 2 - 5 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 1 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 1 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 2 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 2 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 3 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 3 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 4 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 4 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 5 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 3 - 5 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 1 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 1 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 2 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 2 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 3 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 3 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 4 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 4 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 5 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 4 - 5 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 5 - 1 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 5 - 1 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 5 - 2 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 5 - 2 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 5 - 3 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 5 - 3 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 5 - 4 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 5 - 4 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 5 - 5 1 16.66%
ซากแดนว่างเปล่าซากแดนว่างเปล่า Wave 5 - 5 1 16.66%
Heroes Trial L9Unknown - Unknown 1 19.5%
Heroes Trial L9เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า 1 19.5%
Heroes Trial L9มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ตำนาน มัจจุราชแห่งความตาย 1 19.5%
Heroes Trial L9Druid - จ้างฮีโร่ตำนาน ดรูอิด 1 19.5%
Heroes Trial L9เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ตำนาน เจ้าชายฟักทอง 1 19.5%
Heroes Trial L9Atlanticore - จ้างฮีโร่ตำนาน Atlanticore 1 19.5%
Heroes Trial L9Snowzilla - จ้างฮีโร่ตำนาน มนุษย์หิมะ 1 19.5%
Heroes Trial L9กามเทพ - จ้างฮีโร่ตำนาน กามเทพ 1 19.5%
Heroes Trial L9Immortep - จ้างฮีโร่ตำนาน Immortep 1 19.5%
Heroes Trial L9Paladin - จ้างฮีโร่ตำนาน พาลาดิน 1 19.5%
Heroes Trial L9นินจา - จ้างฮีโร่ตำนาน นินจา 1 19.5%
Heroes Trial L9Succubus - จ้างฮีโร่ตำนาน Succubus 1 19.5%
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 2