ไอเทม | Divine Hammer - กดใช้เพื่อรับโอกาส1ครั้งในการทำลายศิลาจารึกในอีเวนท์สมบัติเทพเจ้าสายฟ้า

Divine Hammer

Divine Hammer Divine Hammer
กดใช้เพื่อรับโอกาส1ครั้งในการทำลายศิลาจารึกในอีเวนท์สมบัติเทพเจ้าสายฟ้า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 150 Shards