ไอเทม | การ์ดพลังเคลื่อนที่แดนลับ - ใช้จะได้รับพลังเคลื่อนที่แดนลับ 10 จุด

การ์ดพลังเคลื่อนที่แดนลับ

การ์ดพลังเคลื่อนที่แดนลับ การ์ดพลังเคลื่อนที่แดนลับ
ใช้จะได้รับพลังเคลื่อนที่แดนลับ 10 จุด
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 50การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ