ไอเทม | หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny

หินสัญญา

หินสัญญา หินสัญญา
ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 12000 Mana

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 300การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ