ไอเทม | Lv5 Anti-Air Shot - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Anti-Air Shot

Lv5 Anti-Air Shot

Lv5 Anti-Air Shot Lv5 Anti-Air Shot
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Anti-Air Shot
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50000 Gold