ไอเทม | Karmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny

Karmic Rock VI

Karmic Rock VI Karmic Rock VI
ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Mana