ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Fiery Angel - ใช้แลกสกิน Fiery Angel ของ Valiant Saintess(24ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Fiery Angel

การ์ดทดลองสกิน Fiery Angel การ์ดทดลองสกิน Fiery Angel
ใช้แลกสกิน Fiery Angel ของ Valiant Saintess(24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold