ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Blood Scythe - ใช้แลกสกิน Blood Scythe ของ Ice Lady(24ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Blood Scythe

การ์ดทดลองสกิน Blood Scythe การ์ดทดลองสกิน Blood Scythe
ใช้แลกสกิน Blood Scythe ของ Ice Lady(24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold