ไอเทม | Lv 5 Specter's Instinct - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Specter's Instinct

Lv 5 Specter's Instinct

Lv 5 Specter Lv 5 Specter's Instinct
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Specter's Instinct
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50000 Gold